Site Haritası | Türkçe
Genel Kurul Duyurusu...
Yeni Ofisimiz Hayırlı Olsun...
Yeni sitemiz yayında!
Anasayfa » Haber Arşivi » Haberler
Genel Kurul Duyurusu...
Gimak Denizcilik LTD. ŞTİ.

Karar Tarihi: 22.09.2016
Karar No: 2016/04
Toplantıya Katılanlar: Mehmet KOÇ

1- Şirketimizin 2013-2014-2015 Yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Şirket rnerkezimizin bulunduğu 'Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. 8uyaka2 Sitesi Kule; 3 No: 55, Ümraniye/İstanbul' adresinde 27.10.2016 tarihinde ve saat 10:00'da gündem dahilinde çağrılı olarak yapılmasına,
2- Genel Kurul çağrısınin Ticaret Sicil Gazetesi ile ilanına,
3- Toplantı gündeminin ortaklarinnıza ihtarname ile bilcliriimesine
4- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına,
5- Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayacak ortaklarımizin aşağıda mevcut olan vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirebileceklerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Vekaletname Hissedarı bulunduğurniuz Gimak Denizcilik Ltd.şti.'nin 27.10,2016 Perşembe günü saat: 10.00ida 'Fatih Sultan Mehmet Mah, Poligon Cad. Buyaka2 Sitesi Kule: 3 No: 55, Ümraniye/Istanbul' adresinde yapılacak 2015 yilı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'yı Vekil tayin ettim/tik.

GÜNDEM
(1) Açılış
(2) Genel kurul divan (toplantı) başkanının seçimi,
(3) Genel kurul toplantı başkanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
(4) 2013, 2014 ve 2015 yılları faaliyet raporlannı okunması ve müzakere edilmesi.
(5) 2013 — 2014 ve 2015 yılları bilanço ve kar/zarar cetvellerinin okunarak tasdik edilmesi konusunda kararalınmıştır.

22 Eylul 2016
(6) Şirketin Geçmiş yıl ve cari dönem zararları nedeniyle oluşan bilanço açığı ve sermaye kaybırun ve TTK 376. Maddesine göre alınmış olan tedbirlerin yeterliliği ve/veya başka tedbirlerin alınması hususlarının görüşülüp karara bağlanması
(7) Müdür sayısının belirlenmesi ve müdürlerin seçiminin mutabakat anlaşmasına uygun olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve müdürlerin
(8) Bağımsız Denetçi seçilmesi hususunun görüşülmesi.
(9) Bisar Bilgi Teknolojileri A.Ş. nin hisselerinin satın alınıp alınmayacağı görüşülerek bu hususta karar verilmesi.
(10) Erdeniz Denizcilik Ltd. Şti.'nin satışa esasa değerinin tespiti ile bu değer üzerinden satışı hususu görüşülmesi, değer tespiti ve satış işlemlerini yürütmek üzere yetki verilmesi.
(11) 250.000.-USD yi aşan tüm yatırım yapma kararlarının oy birliği ile alınıp alınmayacağı hususunda karar alınması.
(12) Mutabakat anlaşmasının 6.maddesinin müzakere yapılması.
(13) Müdür veya Müdürler Kurulunun 2013- 2014 ve 2015 yıllarında her türlü idari, mali, hukuki vs. işlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
(14) Şirket müdürü veya müdürlerine ödenecek ücretin tespiti,
(15) Ortaklar ile şirket müdürü veya müdürlerinin TTK.nun 626. ve ilgili maddelerinde düzenlenen rekabet yasağı kapsamında, özen ve bağlılık yükümünde olmadığı hususunun görüşülerek, tüm bu hususlar yanında 626/2.maddede de geçen izne dair karar verilmesi.
(16) Dilek ve Öneriler.

Vekalet verenin adı soyadı
Müdür MEHMET KOÇ
Ana Sayfa  |   Hakkımızda  |   İletişim  |  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 sitesi No:8C Kule:3 Kat:7 Daire:48 Ümraniye/İstanbul | 216 343 38 32 | info@gimakdenizcilik.com
© Tüm Hakları Saklıdır 2015 GimakDenizcilik.com